อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

อุโบสถเงินหลังแรกของโลกตั้งอยู่ที่วัดศรีสุพรรณ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่