อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

มูลนิธิวัดเงิน(STF) รับสมัครอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 089-855-4802
อีเมล์ watsrisuphan@windowslive.com